Kalendarz szkolny

DataWydarzenie
30-01-2023
Ferie zimowe
06-04-2023
Wiosenna przerwa świąteczna
02-05-2023
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
12-05-2023
Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
16-05-2023
Zebranie z rodzicami klasy 1-3
17-05-2023
Zebranie z rodzicami klasy 4-8
23-05-2023
Egzamin ósmoklasisty - język polski
24-05-2023
Egzamin ósmoklasisty - matematyka
25-05-2023
Egzamin ósmoklasisty - język obcy
07-06-2023
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
09-06-2023
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-06-2023
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Historia wydarzeń

DataWydarzenie
25-01-2023Zebranie z rodzicami klasy 4-8
24-01-2023Zebranie z rodzicami klasy 1-3
13-01-2023Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
31-10-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14-10-2022Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 4-8
06-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 1-3
01-09-2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych