Kalendarz szkolny

DataWydarzenie

Historia wydarzeń

DataWydarzenie
23-06-2023Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
09-06-2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07-06-2023Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
25-05-2023Egzamin ósmoklasisty - język obcy
24-05-2023Egzamin ósmoklasisty - matematyka
23-05-2023Egzamin ósmoklasisty - język polski
17-05-2023Zebranie z rodzicami klasy 4-8
16-05-2023Zebranie z rodzicami klasy 1-3
12-05-2023Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
02-05-2023Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
06-04-2023Wiosenna przerwa świąteczna
30-01-2023Ferie zimowe
25-01-2023Zebranie z rodzicami klasy 4-8
24-01-2023Zebranie z rodzicami klasy 1-3
13-01-2023Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
31-10-2022Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14-10-2022Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
07-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 4-8
06-09-2022Zebranie z rodzicami klasy 1-3
01-09-2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych