Szkoła

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie rozpoczyna się wraz ze zmianami wprowadzonymi przez reformę systemu oświaty w 2017 r. Mieszczące się przy ul. ks. Stanisława Kozierowskiego Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie zostało przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Jeszcze w kolejnych dwóch latach naukę w szkole kontynuowały ostatnie roczniki gimnazjalistów. W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły przyjęci zostali uczniowie klas pierwszych oraz siódmych. W kwietniu 2019 r. ósmoklasiści napisali pierwszy egzamin kończący szkołę podstawową. Jednocześnie pożegnaliśmy ostatnich absolwentów Gimnazjum. Od tej pory w naszych murach pozostali wyłącznie uczniowie szkoły podstawowej.

Atrakcyjny architektonicznie budynek gwarantuje uczniom duży komfort nauki. Nasza placówka pochwalić się może bardzo dobrym wyposażeniem oraz nowoczesnymi pracowniami. W budynku znajduje się biblioteka, radiowęzeł, przestronny hol. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, doradcy zawodowego oraz logopedy.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia pomoc uczniom słabszym, pozwala rozwinąć skrzydła uzdolnionym, organizując zajęcia pozalekcyjne, konkursy przedmiotowe, lekcje laboratoryjne. Młodzież odnosi sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych oraz konkursach przedmiotowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skórzewie opiera swoje działania na podstawowych wartościach, w tym także szacunku dla tradycji. Co roku odbywają się uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, spotkania integrujące społeczność skórzewską, działania teatralne, muzyczne, sportowe, akcje charytatywne. Tradycją Szkoły jest obchodzone w maju Święto Szkoły – Patrona, które co roku przybliża nowym uczniom sylwetkę Ignacego Jana Paderewskiego.

Uczniowie naszej szkoły uczą się języka angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego. Cyklicznie odbywają się wymiany: polsko-francuska oraz polsko - niemiecka, które dają możliwość poznania obu języków i kultury Francji i Niemiec oraz upowszechnienia kultury polskiej.